Synets udvikling i løbet af dit liv

Læs her, hvordan dit syn ændrer sig gennem hele livet

Børn og unge:
Det er altid en god ide løbende at foretage tjek af barnets syn – særligt hvis der allerede er synsproblemer i familien. Det skyldes blandt andet, at rigtig mange synsproblemer kan afhjælpes eller helt løses alt efter, hvilken type der er tale om, hvis de opdages i tide. Og i dag kan børn allerede få foretaget en synsprøve, fra de er en to-tre år gamle. Mange teenagere og unge i de tidlige voksenår kan som følge af problemer med synet blandt andet opleve koncentrationsbesvær samt problemer med både hovedpine og træthed.

Det voksne syn:
For langt de fleste mennesker vil synet langsomt begynde at ændre sig omkring 40-årsalderen. Det gælder, uanset om du før har døjet med synsproblemer eller ej. Her begynder fokuseringsevnen at falde, hvilket ofte resulterer i, at ting som bøger og skærme skal længere væk fra øjnene, for at du kan stille skarpt på det, der står. Er dette tilfældet, vil du også kunne opleve symptomer såsom hovedpine og svimmelhed, ligesom du også kan få trætte og lettere sviende øjne.

Senior-syn:
Også som senior vil du kunne opleve synsproblemer, da synet er i konstant forandring i takt med, at vi bliver ældre. Nogle oplever blandt andet, at trykket i øjnene stiger, hvilket er et af de begyndende tegn på grøn stær, hvorfor det er særligt vigtigt at være opmærksom, hvis dette skulle ske. En anden øjenlidelse, som mange seniorer oplever, er grå stær, som medfører både uskarpt og nedsat syn. Med alderen vil diverse nethindeproblemer naturligt opstå og blive mere og mere almindelige, og det er derfor også vigtigt med regelmæssige tjek, så disse problemer kan undersøges, og der derved undgås varige skader på synet.